UZMANLIK ALANLARIMIZ

Otel, AVM, rezidans, ofis binaları, yüksek binalar ile özel geometrili ve sistemli, konsept yapıların mekanik tesisat disiplinlerinde aşağıdaki alanlarda proje uygulama ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • Bireysel veya merkezi sıcak kullanım suyu hazırlama sistemleri
 • Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri
 • VRF (Değişken soğutucu akışkan debili ) sistemler
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Duman kontrolü ve basınçlandırma sistemleri
 • Kapalı yüzme havuzlarının klimatizasyonu ve nem kontrol sistemleri
 • Sıhhi tesisat sistemleri
 • Kullanım suyu filtreleme, yumuşatma ve atık su arıtma sistemleri
 • Çamaşırhane buhar sistemleri
 • Basınçlı hava sistemleri
 • Endüstriyel proses tesisatları
 • Ameliyathane, yoğun bakım ve bunun gibi steril alanlar için havalandırma ve filtreleme sistemleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR SİSTEMLER

Enerji Yönetimi:
Firmamız konusunda detaylı enerji analizleri yaparak ihtiyaçlar doğrultusunda optimum çözümü sunmaktadır.
Yeni yapılan binalarda, analizler sonucunda o yapıya en uygun sistemin seçilerek projelendirme, uygulama ve danışmanlığının yapılması. Mevcut yapılarda ve endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği iyileştirme projeleri, uygulaması ve danışmanlığının yapılması.

Güneş Enerji Sistemleri:
Merkezi ve bireysel sıcak kullanım suyu üretimi, dağıtım ve depolama sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması
Absorbsiyonlu soğutma
Buhar ve elektrik üretilmesi
Fotovoltaik sistemler

Yağmur Suyu Filtreleme ve Depolama Sistemleri:
Başta çatılar olmak üzere, otopark gibi açık alanlar, yollar, bina çevresindeki drenaj borularından toplanan yağmur sularının filtrelendiği ve bu yağmur suyunun bahçe sulama vb alanlarda olmak üzere kullanıma kazandırıldığı sistemlerdir.

Isı Geri Kazanım Sistemleri:
Standart koşullarda atmosfere veya başka bir ortama atılarak kaybedilen ısının düşük maliyetle sisteme geri kazandırılıp kullanıldığı sistemlerdir.
Chiller Kondenser ısı geri kazanım sistemleri (Su ve hava soğutmalı Chiller)
Baca gazı atık ısı geri kazanım sistemleri ( Kojenerasyon, Trijenerasyon )
Havadan havaya ve sudan suya ısı geri kazanım sistemleri (Klima santralleri, proses uygulamaları)

Isı Pompası Sistemleri:
Isının, herhangi bir ısı kaynağından diğerine aktarılmasını sağlayan sistemlerdir.
Su kaynaklı ısı pompaları (Deniz suyu, yeraltı suyu, göl, nehir suyu, soğutma kulesi ısı pompaları.)
Toprak kaynaklı ısı pompaları
Hava kaynaklı ısı pompaları

Gri Su Sistemleri:
Lavabo, duş gibi az kirlilik oranına sahip olan atık suların arıtılarak tuvalet rezervuarları, genel temizlik işleri ve bahçe sulama gibi alanlarda kullanıldığı sistemlerdir.

UYGULAMALAR

Kaliteden ve işin tekniğinden ödün vermeden hedeflenen zamanda işin bitirilmesi ve tüm sistemlerin eksiksiz ve sorunsuz çalışır durumda teslim edilmesi Egemen Mühendislik standartları arasındadır. Devreye alınan tüm sistemler için hedeflenen şartlar sağlanana kadar, gerekli tüm adaptasyon ve düzenleme çalışmalarının yapılması ve buna bağlı olarak işveren memnuniyetinin sağlanması esas hedefimizdir.

Uygulama Aşamaları:

 • Fizibilite çalışmalarının yapılması
 • Projelerin incelenip değerlendirilmesi ve satın almaya yönelik metraj çalışmaları
 • İş programının hazırlanması
 • İş gücü ihtiyacının analizi
 • Şantiye idare, kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturulması
 • Sistemlerin işletmeye alınması (Test ve ayarların yapılması, eğitim hizmetleri ve talimatnamelerin hazırlanması, As built projelerinin yapılması)

DANIŞMANLIK

Mekanik tesisat sektöründe proje, uygulama ve iyileştirme alanlarında ihtiyaç duyulan tüm desteği üçüncü kişi olarak sağlamaktadır.

Danışmanlık aşamasında;

 • Keşif ve metraj kontrollerinin yapılması,
 • Malzeme seçimlerinin yapılması,
 • Detaylı maliyet analizlerinin yapılması,
 • İş programlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Şartnameler doğrultusunda projelerin kontrolü ve uygunluğunun sağlanması,
 • Uygulama süresince sahada teknik kontrol ve iş güvenliği kontrolü,
 • Hakedişlerin hazırlanması, kontrolü ve onaylanması,
 • Kesin hesap hazırlanması, kontrolü ve onaylanması sağlanmaktadır.